Správa odběrných míst

Správa odběrných míst

Zákazníkům poskytujeme  a zajišťujeme  komplexní zákaznický servis v oblasti dodávek energií  a vyřizujeme  veškeré  požadavky.

Nabízíme tyto služby:

 • zpracování a vyhodnocení   přehledů   o vývoji spotřeb elektřiny a plynu na jednotlivých odběrných místech  v čase  a statistiky nákladů na dodávku elektřiny a plynu
 • kontrolu  spotřeby a  fakturovaných cen  za dodávku  elektřiny, plynu, tepla
 • řešení reklamací  při nesprávné fakturaci chybných cen dodávky energií 
 • kontrolu a nastavení rezervovaných kapacit
 • kontrolu a nastavení distribučních sazeb
 • změny  rezervovaného příkonu
 • změny charakteru odběru
 • přepisy odběrných míst
 • přihlášení nových odběrných míst
 • ukončení stávajících odběrných míst
 • právní servis při změně dodavatele
 • fakturační požadavky spojené s dodávkou elektřiny  a plynu
 • úpravy rozpisů zálohových plateb
 • zajištění vyúčtování dodávky na  základě samoodečtu elektroměrů nebo plynoměrů