Audity odběrných míst

Audity odběrných míst

Pro dosažení dlouhodobých  a trvalých  úpor  na spotřebách energií a  pro dosažení maximálního snížení  vašich nákladů  a plateb za   dodávku  energií,  je  nutné provést audit každého jednotlivého odběrného místa

Při vyracování  auditu   je: 

  • analyzována spotřeba a  odebírané množství  elektřiny a plynu v čase 
  • zpracován seznam všech instalovaných elektrických  a plynových spotřebičů a  instalovaných technologií na každém  jednotlivém odběrném místě
  • analyzován průběh  a charakter odběru  elektřiny a plynu  v čase ( odběrový diagram)
  • je provedena kontrola a nastavení  reservovaných kapacit, distribučních sazeb a reservovaného příkonu a provedena jejich optimalizace
  • v případě hlubší analýzy  provádíme měření  dodávky elektřiny, následně   zpracujeme  analýzu  sítě a vyhodnotíme   proudové   zatížení na jednotlivých fázích,  fázové  napětí, sdružené napětí,   harmonické zkreslení  a další parametry sítě
  • měření je prováděno dle  evropské a harmonizované normy v  třídě přesnosti A

Na základě zjištění a analyzovaných  dat je  vypracován  a sestaven  návrh opatření pro snížení spotřeby, provedena optimalizace charakteru odběru, reservovaných kapacit a distribučních sazeb.