Měření spotřeb a analýzy sítí

Měření spotřeb a analýzy sítí

Nabízíme  a zajišťujeme komplexní elektroinstalační práce a revize  elektrického zařízení,  měření  a vyhodnocení spotřeby elektřiny v čase,  zpracování detailní a podrobné analýzy  sítě, která  je zajištěna analyzátorem elektrické sítě v  třídě přesnosti A.

  • na základě  naměřených dat  podrobně  analyzujeme  a vyhodnocujeme dodávku elektřiny v  čase
  • zaznamenáváme  veškeré odběry  jednotlivých instalovaných spotřebičů a technologií, proudové zatížení na jednotlivých fázích včetně  dalších  fyzikálních  a elektrických  veličin
  • provádíme  kontrolu správnosti měření spotřeby elektroměrem u přímého a nepřímého měření 
  • zajišťujeme komplexní elektroinstalační práce a revize  elektrického zařízení v sítích NN, VN, VVN a ZVN

Na základě měření a analýzy sítě navrhujeme  soubor opatření vedoucí k dlouhodobému snížení spotřeby elektřiny, které přináší zákazníkům  trvalé úspory na platbách za dodávku elektřiny